Intelligenta digitala formulär

Dokivforms är ett skalbart intelligent formulärsystem, perfekt för alla typer av datafångst! Att samla in information strukturerat via elektroniska formulär har aldrig varit enklare. Dokiv´s formulär är HTML5 baserat och fördelen är att det fungerar i alla webbläsare, på alla olika plattformar utan plug-ins, vilket i många fall behövs för andra system. Bra digitala formulär som är enkelt att skapa och editera ger många fördelar.

Klicka här för att se exempel på formulär

Kom igång med digitala formulär på 4 enkla steg

1

Designa och skapa

Skapa dina egna formulär. Lägg till frågor och välj vilken typ av svar som skall anges. När du har ställt alla dina frågor kan du enkelt distribuera ditt formulär.

2

Mottagare av svar

Du kan enkelt välja vem som skall ha en kopia av formuläret, om den enskilda svaren skall sparas som PDF med e-signatur eller filuppladdning samt hur datan skall distribueras.

3

Dela och distribuera

Du kan snabbt dela formulären via en publik länk eller i en inloggad säker miljö. Genom att använda våra iOS- och Android- appar till mobil och läsplattor kan du omvandla dina mobila enheter till kraftfulla verktyg, alltid tillgängligt och som även fungerar utan internet.

4

Statistik & svar

När dina svar börjar komma in så är alla korrekt ifyllda och du kan enkelt hantera dina svar genom statusar och taggningar. Dokivforms summerar direkt alla svarsalternativ men du kan även enkelt exportera alla svar till Excel.

Formulär och blanketter för flera kanaler

Idag har de flesta verksamheter en ”mobile-first” policy som i princip betyder att man skall hantera kunden i den enhet kunden önskar. Mobilanpassning är idag ett grundkrav, när man köper in och designar IT-lösningar, som man inte kan strunta i. Den klassiska formulär/blankett layouten lämpar sig inte så bra för mobila enheter och man behöver oftast göra om layouten när man påbörjar sin digitala resa.

Idag finns det två större hinder för kunderna när de skall ”lyfta över” sina existerande formulär och blanketter till mobila enheter:

a) De existerande formulären bygger på en pappersorienterad struktur vilket inte lämpar sig för små skärmar. Det blir mycket scrolla och zooma.

b) Formulären är ej responsiva – anpassar sig inte för olika skärmstorlekar vilket leder till att man sköta om flera olika versioner av ”samma” formulär.

Dokivforms gör det väldigt snyggt och enkelt. Genom de 100% responsiva formulär säkerställer vi att dina formulär fungerar på alla enheter och användarupplevelsen blir maximal

Dokument och lagring

När det finns en automatiserad datafångstprocess, behövs det i många fall skapas dokument, det kan vara för kommunikation, arkivering, beslutsunderlag etc.

Dokiv Portal & Lagring är den lösning vi arbetar med och som är helt integrerad med vår formulärtjänst Dokivforms. Dokiv Portal & Lagring hjälper dig att arkivera, processa, söka, säkra samt spåra dokument och information.

Med Dokiv Portal & Lagring kan du t.ex. styra hur användare får tillgång till dokumentsvar och filer som skickades med. Du kan även säkra dokumenten genom att lägga till en e-signering och styra vem som har tillgång. Vi kan kopiera designen på dina unika blanketter och få svaren att se identiska ut med dina PDF- och pappersblanketter med signering och filuppladdning.

  • PDF-kopia av alla svar
  • Arkivera lagra och dela via Dokiv
  • Kundunika PDF-mallar med signatur och filuppladdning
  • Sök, filtrera och logga all aktivitet

Strukturerad datafångst

Genom att gå från PDF eller fysiska blanketter till digital inmatning av data som sparas i en databas sparas mycket tid och felmarginalen blir minimal. Genom att ta transformationen i olika steg kan man sakta prova sig fram och hitta den mest optimala processen för företaget. Baserat på vilken information och statistik man vill få fram, måste datan som matas in vara rätt anpassad.

Steg 1 – Skapa en HTML-blankett som efterliknar den fysiska förlagan för att utvärdera inmatning- och statistikprocessen

Steg 2 – Sakta anpassa formuläret efter behov av datautkomst för att minimera manuell hantering

Steg 3 – “Live-sätta” hela flödet och få alla inblandade att arbeta enligt de digitala processer som ni har tagit fram