Insamling av data med Dokivs flexibla frågetyper och svarsalternativ för digitala formulär

När du skapar dina digitala formulär i vårt designverktyg kan du enkelt välja mellan olika frågetyper och i vilket format du vill ha in svaren. Med Dokivs bredd kan du enkelt ersätta och digitalisera alla typer av blanketter, formulär, förfrågningar, bokningar och protokoll.

Vi för statistik på alla svar och du kan enkelt exportera till Excel.

Från formulärsvaren kan vi också skicka API:er för integration med externa system. Skapar du till exempel ett formulär för orderbokning kan vi sedan skicka datan vidare och automatiskt skapa en komplett order i ert ordersystem – redo att planeras, utföras eller faktureras.

Några exempel på svarsalternativ är; digital signatur, checklista, radioknapp, fritext, tabell, filuppladdning, kunder, produkter, priser, littera, kontakter, datum, tid och olika typer av fältvalidering osv.

Formulärsvaren samlar du in internt eller externt via URL-länk eller via vår tillhörande App för operatörer ute i fält.

Frågetyper Dokiv
Checklistor / Flervalsfrågor

Envalsfrågor, flervalsfrågor och mycket mer

För att underlätta för den som fyller i formuläret kan man använda olika typer av val istället för enbart fritextfält. Framförallt på mobila enheter är det en stor fördel att använda checklistor (flervalsfrågor), radioknappar (envalsfrågor) alternativt rullgardinslistor eller listrutefrågor.

Matrisfråga / Grid

Smarta matrisfrågor för alla behov

Med Dokivs matrisfrågor kan du verifiera och anpassa varje fält för sig och skapa ett tydligt formulär som är enkelt att fylla i.

Register och databaser

I Dokiv kan du skapa enkla register med till exempel produkter, kunder och olika typer av listor som sparas och uppdateras i en separat databas. Kan med fördel användas för exempelvis orderformulär.

E-signatur direkt i formulär

Genom att koppla på e-signatur kan du kräva signatur för ifyllnad. Det är även möjligt att låta flera personer signera formuläret.

Fler alternativ

En- eller tvåparts E-signering

Filupladddning

PDF-mall 

Fältvalidering

Bevakning

Attestflöde

Skapa ärenden

Skapa Order