Incidentrapport i skolans värld

Att skriva incidentrapporter tillhör det dagliga arbetet för pedagoger och annan personal som arbetar i skolans värld. Arbetet med dessa rapporter är oerhört viktigt för det löpande arbetet att skapa en trygg och säker miljö för barnen att vistas i. En incidentrapport kan vara utformad på olika vis på olika skolor, men ska i stora drag beskriva vad som har hänt och vilka som har varit inblandade. På de flesta skolor innebär en incidentrapport ett fysiskt pappersdokument som kanske förvaras i en pärm eller mapp i klassrum eller arbetsrum. När dokumentet har fyllts i ska det lämnas vidare till biträdande rektor eller kanske skolsekreteraren, som sköter diarieföringen och därefter skickas dokumentet till rektor som i sin tur ska informera huvudmannen. Skolan ska också föra statistik över incidenterna som sker på skolan, med incidentrapporterna som underlag. Arbetet med incidentrapporter är en process i flera steg, det involverar flera personer och det är naturligtvis oerhört viktigt att allt går rätt till och att ingenting missas.

En lärares vardag idag är fylld av olika sorters dokumentation, uppföljningar, utvärderingar och planeringar. För många lärare innebär det många pappersdokument att hantera och hålla ordning på. Det kan kännas både frustrerande och tidskrävande. I både skola och hem lär vi idag våra barn att vara digitala, men på många arbetsplatser arbetar man med dokument såsom man ”alltid har gjort”. Nu finns möjligheten att digitalisera och modernisera mycket att det administrativa arbetet på en skola, och det finns mycket att vinna!

Citat:

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”

Dokiv underlättar personalens vardag

Med Dokiv kommer arbetet med incidentrapporter bli enklare, mer tidseffektivt och 100% säkert! Genom en app i mobilen eller surfplattan kan berörd personal enkelt klicka fram incidentrapporten, fylla i den och signera den digitalt. Genom kryssrutor med olika alternativ blir det smidigare än någonsin att fylla i rapporten och skicka den till berörda mottagare direkt i appen. När dokumentet är skickat i appen kan pedagogen återgå till verksamheten med barnen. Dokiv plockar själv fram statistik från incidentrapporterna och sammanställer till ett dokument – detta är alltså ingenting som längre behöver skötas manuellt. Självklart är hanteringen av personuppgifter i Dokiv anpassat och helt godkänt enligt GDPR.

Dokiv för skolpersonal är utformat för att underlätta i personalens arbetsdag, så att mer tid kan läggas där den verkligen behövs, dvs i klassrummet och tillsammans med barnen.

Dokiv på iphone

Varför Dokiv?

• Sparar tid för all personal.
• Smidigt och enkel användning – skicka dokumentet direkt från appen.
• Dokumentet finns lätt tillgängligt i mobilen/surfplattan.
• Säker hantering av viktiga dokument.
• Slipp håll ordning på papper i pärmar – Dokiv förvarar dokumenten digitalt åt dig.